artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

artykuł nr 2

Dostarczanie w 2020 roku oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 3

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 4

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 090 000,00 zł

artykuł nr 5

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Wszelka dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się na profilu nabywcy zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/pn/wreczyca_wielka/proceedings

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną

artykuł nr 6

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach

artykuł nr 7

Dostawy energii elektrycznej

artykuł nr 8

Przebudowa i rozbudowa boiska w Truskolasach

artykuł nr 9

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach

artykuł nr 10

Zimowe utrzymanie dróg gminnych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka w sezonie 2019/2020

artykuł nr 11

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

artykuł nr 12

Remont pomieszczeń węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 13

Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 8.164 MB
SIWZ 6.218 MB
Załącznik Nr 1 67.500 KB
Załącznik Nr 2a 51.000 KB
Załącznik 2b 47.000 KB
Załącznik 2c 45.000 KB
Załącznik Nr 3 55.500 KB
Załącznik Nr 4 58.500 KB
Załącznik Nr 5 54.000 KB
Załącznik Nr 6 70.500 KB
Załącznik Nr 7 58.000 KB
Informacja z otwarcia ofert 1.069 MB
Wybór oferty 1.496 MB
artykuł nr 14

Remont pomieszczeń węzłów sanitarnych w szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 15

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach

artykuł nr 16

Remonty dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych w gminie Wręczyca Wielka

artykuł nr 17

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach