artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

artykuł nr 2

Remonty dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych w gminie Wręczyca Wielka