Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 132

1. Data: 2016-08-19 14:27
Dział: Inne > Załatwianie spraw obywateli > Małżeństwa, narodziny, zgony > Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe).
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
2. Data: 2014-08-26 11:55
Dział: Inne > Załatwianie spraw obywateli > Małżeństwa, narodziny, zgony > Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe).
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
3. Data: 2014-08-26 11:07
Dział: Inne > Załatwianie spraw obywateli > Małżeństwa, narodziny, zgony > Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: wydanie zaśw. na zawarcie malżeństwa przed upływem miesięcznego terminu.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak

powrót