Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 538

1. Data: 2010-04-09 10:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa: 1/.Linii (wymiana) kablowych NN i oświetlenia ulicznego oczyszczalni ścieków 2/.Przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV SO-7066 oczyszczalni ścieków (przebudowa rozdzielni i układu pomiarowego) - w msc. Wręczyca M.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
2. Data: 2010-03-24 08:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa: 1/.Linii (wymiana) kablowych NN i oświetlenia ulicznego oczyszczalni ścieków 2/.Przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV SO-7066 oczyszczalni ścieków (przebudowa rozdzielni i układu pomiarowego) - w msc. Wręczyca M.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
3. Data: 2010-03-24 08:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa: 1/.Linii (wymiana) kablowych NN i oświetlenia ulicznego oczyszczalni ścieków 2/.Przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV SO-7066 oczyszczalni ścieków (przebudowa rozdzielni i układu pomiarowego) - w msc. Wręczyca M.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
4. Data: 2010-03-17 08:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa: 1/.Linii (wymiana) kablowych NN i oświetlenia ulicznego oczyszczalni ścieków 2/.Przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV SO-7066 oczyszczalni ścieków (przebudowa rozdzielni i układu pomiarowego) - w msc. Wręczyca M.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
5. Data: 2010-03-17 08:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa: 1/.Linii (wymiana) kablowych NN i oświetlenia ulicznego oczyszczalni ścieków 2/.Przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV SO-7066 oczyszczalni ścieków (przebudowa rozdzielni i układu pomiarowego) - w msc. Wręczyca M.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
6. Data: 2010-03-17 08:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa: 1/.Linii (wymiana) kablowych NN i oświetlenia ulicznego oczyszczalni ścieków 2/.Przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV SO-7066 oczyszczalni ścieków (przebudowa rozdzielni i układu pomiarowego) - w msc. Wręczyca M.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
7. Data: 2010-03-17 07:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa: 1/.Linii (wymiana) kablowych NN i oświetlenia ulicznego oczyszczalni ścieków 2/.Przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV SO-7066 oczyszczalni ścieków (przebudowa rozdzielni i układu pomiarowego) - w msc. Wręczyca M.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
8. Data: 2010-03-16 15:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa: 1/.Linii (wymiana) kablowych NN i oświetlenia ulicznego oczyszczalni ścieków 2/.Przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV SO-7066 oczyszczalni ścieków (przebudowa rozdzielni i układu pomiarowego) - w msc. Wręczyca M.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
9. Data: 2010-03-16 15:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa: 1/.Linii (wymiana) kablowych NN i oświetlenia ulicznego oczyszczalni ścieków 2/.Przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV SO-7066 oczyszczalni ścieków (przebudowa rozdzielni i układu pomiarowego) - w msc. Wręczyca M.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
10. Data: 2010-03-16 15:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa: 1/.Linii (wymiana) kablowych NN i oświetlenia ulicznego oczyszczalni ścieków 2/.Przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV SO-7066 oczyszczalni ścieków (przebudowa rozdzielni i układu pomiarowego) - w msc. Wręczyca M
Wykonanie: Przemysław Majchrzak

powrót