Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 934

1. Data: 2015-01-02 11:19
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/349/14 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
2. Data: 2015-01-02 11:18
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV/349/14 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka
Wykonanie: Przemysław Majchrzak

powrót