Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 814

1. Data: 2013-04-24 12:40
Dział: Inne > Planowanie przestrzenne > Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Materiał roboczy Nr 1 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
2. Data: 2013-04-10 07:54
Dział: Inne > Planowanie przestrzenne > Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Materiał roboczy Nr 1 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
3. Data: 2013-04-09 13:56
Dział: Inne > Planowanie przestrzenne > Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Materiał roboczy Nr 1 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
4. Data: 2013-04-09 13:52
Dział: Inne > Planowanie przestrzenne > Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Materiał roboczy Nr 1 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
5. Data: 2013-04-09 13:49
Dział: Inne > Planowanie przestrzenne > Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego >
Opis zmian: dodanie artykułu: Materiał roboczy Nr 1 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka
Wykonanie: Przemysław Majchrzak

powrót