Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 944

1. Data: 2015-03-24 12:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa przedszkola 5-cio oddziałowego przy ul. Sportowej w miejscowości Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
2. Data: 2015-01-23 08:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa przedszkola 5-cio oddziałowego przy ul. Sportowej w miejscowości Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
3. Data: 2015-01-23 08:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa przedszkola 5-cio oddziałowego przy ul. Sportowej w miejscowości Wręczyca Wielka
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
4. Data: 2015-01-19 08:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa przedszkola 5-cio oddziałowego przy ul. Sportowej w miejscowości Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
5. Data: 2015-01-16 10:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa przedszkola 5-cio oddziałowego przy ul. Sportowej w miejscowości Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
6. Data: 2015-01-12 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa przedszkola 5-cio oddziałowego przy ul. Sportowej w miejscowości Wręczyca Wielka
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
7. Data: 2015-01-12 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi z zakresu zamówień publicznych > Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa przedszkola 5-cio oddziałowego przy ul. Sportowej w miejscowości Wręczyca Wielka
Wykonanie: Przemysław Majchrzak

powrót