Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1172

1. Data: 2017-06-07 12:38
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX/174/16 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
2. Data: 2017-06-07 12:36
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX/174/16 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
3. Data: 2017-06-07 12:34
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX/174/16 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
4. Data: 2017-06-07 12:34
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX/174/16 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak

powrót