Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 974

1. Data: 2016-11-30 07:42
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka przyjęte przez Radę Gminy Wręczyca Wielka uchwałą Nr 6/I/2002 z dnia 26 marca 2002 r. zmienione uchwałą Nr XXXII/281/09 z dnia 30 listopada 2009 r., oraz uchwałą nr XXXV/349/14 z dnia 29 września 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
2. Data: 2015-06-01 08:07
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka przyjęte przez Radę Gminy Wręczyca Wielka uchwałą Nr 6/I/2002 z dnia 26 marca 202 r. zmienione uchwałą Nr XXXII/281/09 z dnia 30 listopada 2009 r., oraz uchwałą nr XXXV/349/14 z dnia 29 września 2014 r.
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
3. Data: 2015-06-01 07:56
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka przyjęte przez Radę Gminy Wręczyca Wielka uchwałą Nr 6/I/2002 z dnia 26 marca 202 r. zmienione uchwałą Nr XXXII/281/09 z dnia 30 listopada 2009 r., oraz uchwałą nr XXXV/
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
4. Data: 2015-06-01 07:54
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka przyjęte przez Radę Gminy Wręczyca Wielka uchwałą Nr 6/I/2002 z dnia 26 marca 202 r. zmienione uchwałą Nr XXX
Opis zmian: dodanie artykułu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka przyjęte przez Radę Gminy Wręczyca Wielka uchwałą Nr 6/I/2002 z dnia 26 marca 202 r. zmienione uchwałą Nr XXXII/281/09 z dnia 30 listopada 2009 r., oraz uchwałą nr XXXV/
Wykonanie: Przemysław Majchrzak

powrót