Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1182

1. Data: 2017-06-16 08:03
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
2. Data: 2017-06-16 08:01
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka
Wykonanie: Przemysław Majchrzak

powrót