Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1055

1. Data: 2016-05-10 11:06
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
2. Data: 2016-05-10 11:04
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Przemysław Majchrzak

powrót