Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1075

1. Data: 2016-08-11 15:35
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
2. Data: 2016-08-11 15:10
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
3. Data: 2016-08-11 15:09
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
4. Data: 2016-08-02 12:48
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
5. Data: 2016-08-02 12:47
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka
Wykonanie: Przemysław Majchrzak

powrót