Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1145

1. Data: 2017-03-02 08:44
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
2. Data: 2017-03-02 08:43
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Przemysław Majchrzak

powrót