Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 980

1. Data: 2015-06-02 13:51
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
2. Data: 2015-06-02 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne Gminy > Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka
Wykonanie: Przemysław Majchrzak

powrót