artykuł nr 1

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załączniki:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 30 stycznia 2008 r27.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 03 czerwca 2008 r26.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 09 września 2008 r29.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 28 października 2008 r29.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 25 listopada 2008 r28.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 23 stycznia 2009 r30.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 26 lutego 2009 r31.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 6 kwietnia 2009 r30.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 9 czerwca 2009 r31.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 4 sierpnia 2009 r35.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 22 września 2009 r31.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 29 paźdzernika 2009 r31.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 24 listopada 2009 r30.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 16 marca 2010 r30.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 7 kwietnia 2010 r27.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 21 września 2010 r27.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 19 paździenika 2010 r26.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 14 grudnia 2010 r27.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 9 lutego 2011 r26.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 17 maja 2011 r27.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 9 czerwca 2011 r28.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 19 września 2011 r26.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 06 października 2011 r30.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 06 grudnia 2011 r26.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 13 marca 2012 r32.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 22 maja 2012 r26.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 14 września 2012 r31.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 16 października 2012 r50.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 8 listopada 2012 r32.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 19 grudnia 2012 r35.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 4 marca 2013 r32.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 6 czerwca 2013 r38.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 5 września 2013 r39.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 18 grudnia 2013 r35.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 10 marca 2014 r37.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 30 maja 2014 r26.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 12 września 2014 r29.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 8 grudnia 2014 r24.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 3 marca 2015 r25.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 20 maja 2015 r26.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 10 września 2015 r12.852 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 12 listopada 2015 r126.548 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 8 grudnia 2015 r124.732 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 09 marca 2016 r174.108 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 17 maja 2016 r33.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 6 września 2016 r34.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 15 listopada 2016 r34.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 13 grudnia 2016 r 34.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 7 marca 2017 r36.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 16 maja 2017 r 37.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 5 września 2017 r 37.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 11 października 2017 r 55.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 7 listopada 2017 r 37.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 5 grudnia 2017 r36.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 6 marca 2018 r37.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 15 maja 2018 r37.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 04 września 2018 r 38.500 KB