artykuł nr 1

Teksty Zarządzeń Wójta Gminy 2017 r

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1/2017234.219 KB
Zarządzenie Nr 2/201731.000 KB
Zarządzenie Nr 3/201748.500 KB
Zarządzenie Nr 4/2017254.093 KB
Zarządzenie Nr 5/2017223.217 KB
Zarządzenie Nr 6/2017304.302 KB
Zarządzenie Nr 7/2017233.400 KB
Zarządzenie Nr 8/2017254.176 KB
Zarządzenie Nr 9/201776.000 KB
Zarządzenie Nr 10/201738.500 KB
Zarządzenie Nr 11/2017 91.669 KB
Zarządzenie Nr 12/2017325.890 KB
Zarządzenie Nr 13/2017255.097 KB
Zarządzenie Nr 14/201730.000 KB
Zarządzenie Nr 15/2017147.744 KB
Zarządzenie Nr 16/2017534.016 KB
Zarządzenie Nr 17/2017312.724 KB
Zarządzenie Nr 18/201751.500 KB
Zarządzenie Nr 19/201735.000 KB
Zarządzenie Nr 20/201770.500 KB
Zarządzenie Nr 21/201734.000 KB
Zarządzenie Nr 22/2017294.677 KB
Zarządzenie Nr 23/2017156.193 KB
Zarządzenie Nr 24/2017234.200 KB
Zarządzenie Nr 25/20172.321 MB
Zarządzenie Nr 26/2017322.871 KB
Zarządzenie Nr 27/2017273.938 KB
Zarządzenie Nr 28/2017256.253 KB
Zarządzenie Nr 29/2017255.168 KB
Zarządzenie Nr 30/201742.000 KB
Zarządzenie Nr 31/2017207.753 KB
Zarządzenie Nr 32/2017422.218 KB
Zarządzenie Nr 33/2017255.702 KB
Zarządzenie Nr 34/2017284.154 KB
Zarządzenie Nr 35/2017255.301 KB
Zarządzenie Nr 36/201733.500 KB
Zarządzenie Nr 37/2017145.735 KB
Zarządzenie Nr 38/2017233.555 KB
Zarządzenie Nr 39/2017254.678 KB
Zarządzenie Nr 40/2017183.077 KB
Zarządzenie Nr 41/201752.500 KB
Zarządzenie Nr 42/2017140.740 KB
Zarządzenie Nr 43/201771.646 KB
Zarządzenie Nr 44/201734.500 KB
Zarządzenie Nr 45/2017234.938 KB
Zarządzenie Nr 46/2017863.654 KB
Zarządzenie Nr 47/201737.000 KB
Zarządzenie Nr 48/201746.500 KB
Zarządzenie Nr 49/201732.500 KB
Zarządzenie Nr 50/201753.500 KB
Zarządzenie Nr 51/201728.500 KB
Zarządzenie Nr 52/2017234.417 KB
Zarządzenie Nr 53/2017294.255 KB
Zarządzenie Nr 54/2017256.216 KB
Zarządzenie Nr 55/201727.000 KB
Zarządzenie Nr 56/201731.000 KB
Zarządzenie Nr 57/2017234.068 KB
Zarządzenie Nr 58/2017285.930 KB
Zarządzenie Nr 59/2017256.014 KB
Zarządzenie Nr 60/2017233.450 KB
Zarządzenie Nr 61/2017255.024 KB
Zarządzenie Nr 62/201732.500 KB
Zarządzenie Nr 63/201726.500 KB
Zarządzenie Nr 64/201732.000 KB
Zarządzenie Nr 65/2017318.559 KB
Zarządzenie Nr 66/2017255.777 KB
Zarządzenie Nr 67/201735.000 KB
Zarządzenie Nr 68/201735.000 KB
Zarządzenie Nr 69/201750.500 KB
Zarządzenie Nr 70/201729.000 KB
Zarządzenie Nr 71/201728.500 KB
Zarządzenie Nr 72/201731.500 KB
Zarządzenie Nr 73/2017236.832 KB
Zarządzenie Nr 74/2017391.124 KB
Zarządzenie Nr 75/201729.500 KB
Zarządzenie Nr 76/201745.000 KB
Zarządzenie Nr 77/20174.890 MB
Zarządzenie Nr 78/2017591.323 KB
Zarządzenie Nr 79/2017244.336 KB
Zarządzenie Nr 80/2017235.671 KB
Zarządzenie Nr 81/2017148.567 KB
Zarządzenie Nr 82/2017170.500 KB
Zarządzenie Nr 83/2017154.707 KB
Zarządzenie Nr 84/2017236.137 KB
Zarządzenie Nr 85/2017234.662 KB
Zarządzenie Nr 86/2017293.532 KB
Zarządzenie Nr 87/2017256.232 KB
Zarządzenie Nr 88/201758.537 KB
Zarządzenie Nr 89/201779.332 KB
Zarządzenie Nr 90/2017235.238 KB
Zarządzenie Nr 91/201732.000 KB
Zarządzenie Nr 92/2017343.896 KB
Zarządzenie Nr 93/2017247.088 KB
Zarządzenie Nr 94/2017256.244 KB
Zarządzenie Nr 95/2017266.025 KB
Zarządzenie Nr 96/2017236.659 KB
Zarządzenie Nr 97/2017256.085 KB
Zarządzenie Nr 98/2017235.357 KB
Zarządzenie Nr 99/201744.146 KB
Zarządzenie Nr 100/2017236.321 KB
Zarządzenie Nr 101/2017332.869 KB
Zarządzenie Nr 102/2017255.513 KB
Zarządzenie Nr 103/2017248.648 KB
Zarządzenie Nr 104/2017204.042 KB
Zarządzenie Nr 105/2017190.261 KB
Zarządzenie Nr 106/201761.000 KB
Zarządzenie Nr 107/201738.645 KB
Zarządzenie Nr 108/2017237.022 KB
Zarządzenie Nr 109/2017348.363 KB
Zarządzenie Nr 110/2017255.364 KB
Zarządzenie Nr 111/2017251.460 KB
Zarządzenie Nr 112/2017236.725 KB
Zarządzenie Nr 113/2017335.014 KB
Zarządzenie Nr 114/2017255.651 KB
Zarządzenie Nr 115/2017173.605 KB
Zarządzenie Nr 116/201746.000 KB
Zarządzenie Nr 117/2017238.101 KB
Zarządzenie Nr 118/201733.000 KB
Zarządzenie Nr 119/2017507.064 KB
Zarządzenie Nr 120/2017951.767 KB
Zarządzenie Nr 121/201760.500 KB
Zarządzenie Nr 122/2017782.356 KB
Zarządzenie Nr 123/201732.000 KB
Zarządzenie Nr 124/201732.000 KB
Zarządzenie Nr 125/2017234.813 KB
Zarządzenie Nr 126/2017254.663 KB
Zarządzenie Nr 127/2017308.217 KB
Zarządzenie Nr 128/2017256.495 KB
Zarządzenie Nr 129/201765.465 KB
Zarządzenie Nr 130/201740.000 KB
Zarządzenie Nr 131/2017233.593 KB
Zarządzenie Nr 132/2017297.500 KB
Zarządzenie Nr 133/2017238.201 KB
Zarządzenie Nr 134/2017304.896 KB
Zarządzenie Nr 135/2017256.741 KB
Zarządzenie Nr 136/201732.500 KB
Zarządzenie Nr 137/201768.500 KB
Zarządzenie Nr 138/2017237.506 KB
Zarządzenie Nr 139/2017237.146 KB
Zarządzenie Nr 140/201782.500 KB
Zarządzenie Nr 141/2017236.371 KB
Zarządzenie Nr 142/2017573.771 KB
Zarządzenie Nr 143/2017247.324 KB
Zarządzenie Nr 144/2017255.007 KB
Zarządzenie Nr 145/2017237.280 KB