artykuł nr 1

Interpelacje i zapytania radnych

Załączniki:
Interpelacja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18)126.998 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18)49.803 KB
Interpelacja w sprawie danych nt. liczby uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, z obwodów szkół naszej gminy, uczęszczających do szkół poza gminą oraz zestawienia dotyczącego wysokości kwot przekazywanych do innych organów prowadzących z tytułu uczęszczania do przedszkoli dzieci poza placówkami działającymi na terenie gminy43.602 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie danych nt. liczby uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, z obwodów szkół naszej gminy, uczęszczających do szkół poza gminą oraz zestawienia dotyczącego wysokości kwot przekazywanych do innych organów prowadzących z tytułu uczęszczania do przedszkoli dzieci poza placówkami działającymi na terenie gminy90.490 KB
Interpelacja w sprawie danych dot. Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka49.692 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie danych dot. Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka57.262 KB
Interpelacja w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wytyczenia drogi w Szarlejce na ulicy Borowej506.303 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wytyczenia drogi w Szarlejce na ulicy Borowej39.053 KB
Interpelacja w sprawie ustalenia geodezyjnego granicy działki nr 269/11 należącej do Gminy Wręczyca Wielka z działką nr 269/7 należącą do osoby fizycznej59.598 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie ustalenia geodezyjnego granicy działki nr 269/11 należącej do Gminy Wręczyca Wielka z działką nr 269/7 należącą do osoby fizycznej35.760 KB
Interpelacja w sprawie przedstawienia wszystkich wniosków dot. zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dot. miejscowości Grodzisko i Pierzchno, które nie doszły do skutku oraz udzielenia informacji w zakresie projektu uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18)34.567 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie przedstawienia wszystkich wniosków dot. zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dot. miejscowości Grodzisko i Pierzchno, które nie doszły do skutku oraz udzielenia informacji w zakresie projektu uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18)893.010 KB
Interpelacja w sprawie w sprawie remontu mostu w miejscowości Wydra617.246 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu mostu w miejscowości Wydra39.663 KB