artykuł nr 1

Kluby Radnych w kadencji 2018-2023

Nazwa klubu:

„KLUB RADNYCH WRĘCZYCA”

Skład klubu:

  • Anita Toborek - (Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej)
  • Urszula Zomerfeld - (Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)
  • Robert Broś - (Członek Komisji Budżetowej)
  • Artur Klorek - (Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Członek Komisji Budżetowej
    oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)
  • Piotr Wydmuch - (Członek Komisji Rewizyjnej)

Przewodnicząca Klubu Radnych:

Radna Pani ANITA TOBOREK