artykuł nr 1

Najbliższa sesja.

Załączniki:
Postanowienie w sprawie zwołania XIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w dniu 05 lipca 2005 r.47.732 KB
Postanowienie Nr XX/05 w sprawie zwołania XX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 16 września 200520.900 KB
Postanowienie Nr XXI/05 w sprawie zwołania XXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 17 listopad 200522.000 KB
Postanowienie Nr XXII/05 w sprawie zwołania XXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 25 listopad 200557.218 KB
Postanowienie Nr XXIII/05 w sprawie zwołania XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 grudnia 2005 62.340 KB
Postanowienie Nr XXIV/06 w sprawie zwołania XXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 marca 200633.026 KB
Postanowienie Nr XXV/06 w sprawie zwołania XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 25 kwietnia 200679.191 KB
Postanowienie Nr XXVI/06 w sprawie zwołania XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 4 lipca 200631.853 KB
Postanowienie Nr XXVII/06 w sprawie zwołania XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 18 lipca 200622.000 KB
Postanowienie Nr XXVIII/06 w sprawie zwołania XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 22 września200695.929 KB
Postanowienie Nr XXIX/06 w sprawie zwołania XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 25 października 200655.000 KB
Zawiadomienie w sprawie zwołania I sesji w V kadencji Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 listopada 2006r32.000 KB
Zawiadomienie w sprawie zwołania II sesji w V kadencji Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 6 grudnia 2006r59.500 KB
Zawiadomienie w sprawie zwołania III sesji w V kadencji Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 grudnia 2006r58.000 KB
Zawiadomienie w sprawie zwołania IV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 lutego 2007 r58.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania V sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 20 marca 2007 r64.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 kwietnia 2007r.68.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania VII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 3 lipca 2007r.35.000 KB
Postanowienie Nr 12/07 w sprawie zwołania XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 18 grudnia 2007r.83.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w dniu 01 marca 2005 r.53.434 KB
Postanowienie Nr VIII-07 w sprawie zwołania VIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka23.500 KB
Postanowienie Nr 9/07 w sprawie zwołania IX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka72.000 KB
Postanowienie Nr 10/07 w sprawie zwołania X sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 14 listopad 2007r.22.500 KB
Postanowienie Nr 11/07 w sprawie zwołania XI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 listopad 2007r.33.000 KB
Postanowienie Nr 12/07 w sprawie zwołania XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 grudnia 2007r.83.000 KB
Postanowienie Nr 13/08 w sprawie zwołania XIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 stycznia 2008r.23.000 KB
Postanowienie Nr 14/08 w sprawie zwołania XIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 26 lutego 2008r.33.000 KB
Postanowienie Nr 15/08 w sprawie zwołania XV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 31 marca 2008r.33.500 KB
Postanowienie Nr 16/08 w sprawie zwołania XVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 kwietnia 2008r.32.000 KB
Postanowienie Nr 17/08 w sprawie zwołania XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 czerwca 2008r.34.000 KB
Postanowienie Nr 18/08 w sprawie zwołania XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 11 lipca 2008r 27.500 KB
Postanowienie Nr 19/08 w sprawie zwołania XIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 12 sierpnia 2008r.28.500 KB
Postanowienie Nr 20/08 w sprawie zwołania XX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 września 2008r.38.195 KB
Postanowienie Nr 21/08 w sprawie zwołania XXI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 października 2008r.29.500 KB
Postanowienie Nr 22/08 w sprawie zwołania XXII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 19 listopada 2008r.33.500 KB
Postanowienie Nr 23/08 w sprawie zwołania XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 listopada 2008r.50.018 KB
Postanowienie Nr 24/08 w sprawie zwołania XXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 grudnia 2008r.52.000 KB
Postanowienie Nr 25/09 w sprawie zwołania XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 lutego 2009r.46.500 KB
Postanowienie Nr 26/09 w sprawie zwołania XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 31 marca 2009r.63.371 KB
Postanowienie Nr 27/09 w sprawie zwołania XXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 kwietnia 2009r.40.500 KB
Postanowienie Nr 28/09 w sprawie zwołania XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 czerwca 2009r.67.658 KB
Postanowienie Nr 29/09 w sprawie zwołania XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 września 2009r.75.021 KB
Postanowienie Nr 30/09 w sprawie zwołania XXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 pażdziernika 2009r.32.000 KB
Postanowienie Nr 31/09 w sprawie zwołania XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 19 listopada 2009r28.500 KB
Postanowienie Nr 32/09 w sprawie zwołania XXXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 listopada 2009r.49.000 KB
Postanowienie Nr 33/09 w sprawie zwołania XXXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 grudnia 2009r.59.500 KB
Postanowienie Nr 34/10 w sprawie zwołania XXXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 23 lutego 2010 r.53.500 KB
Postanowienie Nr 35/10 w sprawie zwołania XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 marca 2010 r.52.000 KB
Postanowienie Nr 36/10 w sprawie zwołania XXXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 kwietnia 2010 r.38.500 KB
Postanowienie Nr 37/10 w sprawie zwołania XXXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 czerwca 2010 r.42.500 KB
Postanowienie Nr 38/10 w sprawie zwołania XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 14 września 2010 r.241.000 KB
Postanowienie Nr 39/10 w sprawie zwołania XXXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 września 2010 r.51.500 KB
Postanowienie Nr 40/10 w sprawie zwołania XL sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 9 listopada 2010 r.43.000 KB