artykuł nr 1

VII kadencja Rady Gminy 2014-2018

Załączniki:
Postanowienie w sprawie zwołania I sesji w dniu 27 listopada 2014 r.408.092 KB
Postanowienie w sprawie zwołania II sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 22 grudnia 2014 r.39.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania III sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 6 lutego 2015 r.32.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania IV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 23 lutego 2015 r.41.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania V sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 26 marca 2015 r.41.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 kwietnia 2015 r.43.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania VII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 19 czerwca 2015 r.48.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 września 2015 r.54.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania IX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 listopada 2015 r56.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania X sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 grudnia 2015 r67.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 18 lutego 2016 r38.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 marca 2016 r37.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 05 kwietnia 2016 r33.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 kwietnia 2016 r43.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 17 czerwca 2016 r48.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 06 lipca 2016 r34.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 sierpnia 2016 r35.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 września 2016 r36.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 listopada 2016 r40.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 15 grudnia 2016 r 34.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 grudnia 2016 r43.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 lutego 2017 r 51.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 marca 2017 r48.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 26 kwietnia 2017 r57.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 13 czerwca 2017 r60.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 26 września 2017 r64.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 listopada 2017 r67.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 grudnia 2017 r41.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 23 stycznia 2018 r 31.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 lutego 2018 r 48.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 23 marca 2018 r 48.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 kwietnia 2018 r 58.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 18 czerwca 2018 r64.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 08 sierpnia 2018 r34.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 12 września 2018 r34.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 września 2018 r 67.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 16 października 2018 r34.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 8 listopada 2018 r 35.500 KB