artykuł nr 1

Protokoły z sesji VII Kadencji Rady Gminy 2014-2018.

Załączniki:
Protokół Nr I-14 - sesja Rady Gminy 27 listopada 2014 r.252.500 KB
Protokół Nr II-14 - sesja Rady Gminy 22 grudnia 2014 r.320.000 KB
Protokół Nr III-15 - sesja Rady Gminy 6 lutego 2015 r.70.500 KB
Protokół Nr IV-15 - sesja Rady Gminy 23 lutego 2015 r.315.500 KB
Protokół Nr V-15 - sesja Rady Gminy 26 marca 2015 r.291.000 KB
Protokół Nr VI-15 z sesji 30 kwietnia 2015 roku268.500 KB
Protokół Nr VII-15 - sesja Rady Gminy 19 czerwca 2015 r.267.000 KB
Protokół Nr VIII-15 sesja Rady Gminy 24 września 2015 roku315.000 KB
Protokół Nr IX-15 sesja Rady Gminy 27 listopada 2015 roku213.000 KB
Protokół Nr X-15 sesja Rady Gminy 29 grudnia 2015 roku196.000 KB
Protokół Nr XI-16 sesja Rady Gminy 18 lutego 2016 roku443.500 KB
Protokół Nr XII-16 z sesji Rady Gminy 30 marca 2016 roku243.500 KB
Protokół Nr XIII-16 z sesji Rady Gminy 05 kwietnia 2016 roku69.500 KB
Protokół Nr XIV-16 z sesji Rady Gminy 28 kwietnia 2016 roku304.000 KB
Protokół Nr XV-16 z sesji Rady Gminy 17 czerwca 2016 roku288.500 KB
Protokół Nr XVI-16 z sesji Rady Gminy 06 lipca 2016 roku68.500 KB
Protokół Nr XVII-16 z sesji Rady Gminy 30 sierpnia 2016 roku66.000 KB
Protokół Nr XVIII-16 z sesji Rady Gminy 30 września 2016 roku285.500 KB
Protokół Nr XIX-16 z sesji Rady Gminy 29 listopada 2016 roku341.500 KB
Protokół Nr XX-16 z sesji Rady Gminy 15 grudnia 2016 roku71.500 KB
Protokół Nr XXI-16 z sesji Rady Gminy 28 grudnia 2016 roku190.500 KB
Protokół Nr XXII-17 z sesji Rady Gminy 24 lutego 2017 roku328.000 KB
Protokół Nr XXIII-17 z sesji Rady Gminy 28 marca 2017 roku274.500 KB
Protokół Nr XXIV-17 z sesji Rady Gminy 26 kwietnia 2017 roku202.000 KB
Protokół Nr XXV-17 z sesji Rady Gminy 13 czerwca 2017 roku226.000 KB
Protokół Nr XXVI-17 z sesji Rady Gminy 26 września 2017 roku316.000 KB
Protokół Nr XXVII-17 z sesji Rady Gminy 28 listopada 2017 roku278.500 KB
Protokół Nr XXVIII-17 z sesji Rady Gminy 28 grudnia 2017 roku 236.000 KB
Protokół Nr XXIX-18 z sesji Rady Gminy 23 stycznia 2018 roku 58.500 KB
Protokół Nr XXX-18 z sesji Rady Gminy 27 lutego 2018 roku365.000 KB
Protokół Nr XXXI-18 z sesji Rady Gminy 23 marca 2018 roku373.500 KB
Protokół Nr XXXII-18 z sesji Rady Gminy 24 kwietnia 2018 roku276.000 KB
Protokół Nr XXXIII-18 z sesji Rady Gminy 18 czerwca 2018 roku235.500 KB
Protokół Nr XXXIV-18 z sesji Rady Gminy 08 sierpnia 2018 roku76.000 KB
Protokół Nr XXXV-18 z sesji Rady Gminy 12 września 2018 roku77.500 KB
Protokół Nr XXXVI-18 z sesji Rady Gminy 27 września 2018 roku 292.000 KB
Protokół Nr XXXVII-18 z sesji Rady Gminy 16 października 2018 roku 67.000 KB
Protokół Nr XXXVIII-18 z sesji Rady Gminy 08 listopada 2018 roku72.500 KB