artykuł nr 1

Rejestr uchwał VIII kadencji Rady Gminy 2018-2023

R E J E S T R

UCHWAŁ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

KADENCJA 2018-2023