artykuł nr 1

Załączniki:
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko młodszy księgowy ds księgowości podatkowej w referacie finansowym33.000 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko młodszy księgowy ds księgowości budżetowej w referacie finansowym42.000 KB
Ogłoszenie naboru na samodzielne stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków unijnych33.500 KB
Ogłoszenie naboru na Podinspektora ds. obronności, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego w referacie spraw obywatelskich oraz obsługi informatycznej36.000 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Podinspektor w referacje ogólnym.31.500 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko młodszy księgowy w referacie finansowym.38.000 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko PODINSPEKTOR ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Gospodarki, Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług.35.000 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Podinspektor w referacje finansowym.34.500 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. działalności gospodarczej w referacie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, handlu i usług37.000 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds.dróg w Referacie Gospodarki, Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług.144.460 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej143.608 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Gospodarki, Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług.137.181 KB
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług201.644 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej57.500 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Ogólnym47.500 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. ksiegowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowym345.349 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej23.464 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Poborca49.000 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Radca prawny219.600 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w referacie ogólnym220.043 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji78.500 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzaleznieniom265.585 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Ogólnym87.634 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Oświaty i Wychowania6.925 MB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska102.932 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska99.238 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska112.830 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej83.114 KB