artykuł nr 1

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Załączniki:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Młodszego księgowego ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym 160.499 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Młodszego księgowego ds. księgowości bodżetoej w Referacie Finansowym 131.150 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na samodzielne stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków unijnych.35.678 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora ds. obronności, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego w referacie spraw obywatelskich oraz obsługi informatycznej 25.500 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Referacie Ogólnym104.133 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Młodszy księgowy w Referacie Finansowym.35.272 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Gospodarki, Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług.86.895 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor w Referacie Finansowym15.414 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. działalności gospodarczej w referacie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, handlu i usług17.767 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze w Referacie Gospodarki, Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług.27.730 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług99.888 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze: Kierownik Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej25.500 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze: Podinspektor w Referacie Ogólnym28.500 KB
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze: Podinspektor ds. ksiegowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowym29.500 KB
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili sie do naboru na stanowisko Kierownika USC31.000 KB
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko Poborca w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka26.500 KB
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka27.000 KB
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Ogólnym w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka38.500 KB
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka 38.000 KB
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili sie do naboru na stanowisko Podinspektor ds. Profilaktyki i Przeciwdziłania Uzależnieniom43.500 KB