artykuł nr 1

Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu

Załączniki:
Opinia budżet na 2008 r.271.328 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i uzasadnieniem.175.000 KB
Opinia o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonania budżetów w następnych latach.168.000 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.454.644,04 zł, przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Gminy Wręczyca Wielka118.000 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.163.323 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku217.605 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok z uzasadnieniem i materiałemi informacyjnymi48.426 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.204.082,65 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Wręczyca Wielka42.883 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-201656.001 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.95.852 KB
Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka159.711 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań136.815 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.805.568,40 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Wręczyca Wielka59.969 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku49.181 KB
Opinia o przedłozonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi41.387 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 202751.663 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego79.572 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku29.818 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi67.147 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-202774.134 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.29.797 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku45.180 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Wręczyca Wielka620.041 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.925.335 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017.1.043 MB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 41.659 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku53.927 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 roku Gminy Wręczyca Wielka42.813 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi42.787 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 202743.700 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego46.643 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku47.536 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi29.323 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 202738.956 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 202770.493 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego57.499 KB
Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka109.794 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku33.126 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi52.621 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-202757.077 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Wręczyca Wielka 41.668 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 23.760 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wręczyca Wielka za I półrocze 2017 roku22.269 KB