artykuł nr 1

Uchwały RIO

Załączniki:
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów370.079 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na wykończenie wnętrza sali widowiskowej GOK Wręczyca300.074 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów495.307 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów473.247 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów504.259 KB
Opinia o możlowości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów długoterminowych na łączną kwotę 5.810.000 zł.169.657 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 7.275.009,93 zł.163.240 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów w łącznej kwocie 2.350.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych162.965 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów w łącznej kwocie 4.000.000 zł.208.081 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów w łącznej kwocie 2.301.000 zł na realizację zadań inwestycyjnch115.132 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań120.938 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu w kwocie 500.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II oraz kredytu w kwocie 300.000,00 zł na termomodernizację i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zespołu Szkół w Weglowicach37.948 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań54.799 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu w wysokości 966.00,00 zł80.234 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającego z planowanych i zaciągniętych zobowiązań51.211 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 33,142 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Wręczyca Wielka38.065 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł71.012 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań931.626 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 12139,80zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Wręczyca Wielka72.776 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł55.909 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczki w kwocie 60.000,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej60.838 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu długoterminowego w kwocie 1.792.512,00 zł63.941 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.073.622,11 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Wręczyca Wielka27.089 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.073.622,11 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Wręczyca Wielka64.621 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.073.622,11 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Wręczyca Wielka30.504 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań40.352 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł47.008 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 32.500,00zł.106.256 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500.000,00 zł106.745 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań24.818 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.039.901,61 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Wręczyca Wielka20.464 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwocie 490.000,00 zł29.457 KB
Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Wręczyca Wielka obligacji na łączną kwotę 7.100.000,00 zł38.512 KB
Opinia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka46.337 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.502.670,00 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Wręczyca Wielka19.991 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 23.396 KB
Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Wręczyca Wielka obligacji na łączną kwotę 9.500.000,00 zł.52.260 KB
Opinia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka21.528 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.000.000,00 zł.37.987 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań59.022 KB
Opinia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka25.499 KB