artykuł nr 1

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Truskolasy, Hutka i Golce609.157 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Truskolasy666.813 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kuleje i Węglowice291.943 KB
Projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Klepaczka, Nowiny, Bór Zapilski, Długi Kąt i Puszczew770.026 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko141.392 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś474.752 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Piła Druga, Klepaczka, Długi Kąt, Borowe, Puszczew,763.499 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Wręczyca Wielka689.917 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Grodzisko i Pierzchno578.228 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kalej i Szarlejka407.216 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Kalej302.454 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 - 202084.500 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców32.000 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Truskolasach35.500 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce36.000 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce36.000 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowości Piła Druga36.000 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka36.000 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Kalej594.968 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IV/39/03 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka99.899 KB
Projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw101.428 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania statutów dla Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka w Gminie Wręczyca Wielka522.258 KB
Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki26.500 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok791.895 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego214.369 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027454.865 KB