artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy

Załącznik zawiera zeskanowane oświadczenie majątkowe

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej za 2002 rok227.758 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2003189.465 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2004428.387 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2005404.910 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2006644.255 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2007172.485 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2008173.959 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2009638.376 KB
Oświadczenie Sekretarz Gminy - Marianny Liszewskiej o zaprzestaniu prowadzenia działalnosci gospodarczej przez małżonka76.688 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2010185.755 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 201167.848 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2012152.398 KB
Marianny Liszewskiej - Korekta Oświadczenia Majątkowego - za rok 201231.123 KB
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2013741.344 KB
Marianny Liszewskiej - Korekta Oświadczenia Majątkowego - za rok 201327.432 KB
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2014162.627 KB
Marianny Liszewskiej - Korekta Oświadczenia Majątkowego - za rok 201419.820 KB
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2015181.567 KB
Marianny Liszewskiej - Korekta Oświadczenia Majątkowego - za rok 2015116.283 KB
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2016121.308 KB
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2017658.824 KB
Oświadczenie majątkowe Marianny Liszewskiej złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę81.332 KB
Oświadczenie majątkowe P. Magdaleny Kasprzak Sekretarz Gminy złożone w związku z przeniesieniem z dnia 14 stycznia 2019 r. do pracy w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w drodze porozumienia pracodawców123.063 KB