artykuł nr 1

Usuwanie azbestu

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2019 rok.

Załączniki:
Usuwanie azbestu - Kurenda84.645 KB
Wniosek 141.538 KB