artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska