artykuł nr 1

Ogłoszenia 2017

Załączniki:
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2017 roku 62.210 KB
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 275.321 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego, przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców312.724 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 307.158 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych - działki budowlanej położonych w Grodzisku43.000 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 5 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Grodzisku 41.500 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00"377.386 KB
Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami na Obszarach Dorzeczy210.757 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa86.396 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki budowlanej położonej w Grodzisku 42.000 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"798.090 KB
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00"378.762 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej133.953 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.78.38.2015 z dnia 16 maja 201735.607 KB
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dla zadania pn.: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, część II, odcinek projektowany nr 2 długość 42,8km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00" 269.589 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku49.500 KB
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach48.000 KB
Wykaz gruntu rolnego mienia komunalnego wytypowanego do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 71/2017 z dnia 08-08-2017 r.35.000 KB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Truskolasach45.061 KB
Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku47.000 KB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego z dnia 32 sierpnia 2017r. Dotyczące inwestycji drogowej pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"259.557 KB
Decyzja w sprawie nabycia przez Skarp Państwa prawa własności nieruchomości po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Truskolasach1.813 MB
Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.7820.136.2016 z dnia 2 października 2017 dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"541.361 KB
Ogłoszenie - dzień 10 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od pracy181.050 KB
Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności skarbu państwa21.610 KB
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych w miejscowości Grodzisko47.000 KB
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie inwestycji pn: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00"275.192 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa48.196 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa54.725 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do przedłużenia dzierżawy na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 129/2017 z dnia 29.11.2017 r.65.465 KB