artykuł nr 1

Ogłoszenia 2019

Załączniki:
Ogłoszenie dla Rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowli bydła1.136 MB
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu podaje do publicznej wiadomości informację iż zostało wszczęte na żądanie postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią kablową pod SN pod dnem rzeki Węglowiczanki w miejscowości Bór Zapilski gm. Wręczyca Wielka22.173 KB
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego45.613 KB
Ogłoszenie - Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa47.872 KB
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej3.348 MB
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dla zadania "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, cześć II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km - granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek "F" - węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00"1,009.522 KB
Ogłoszenie - Protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa39.898 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego - 4 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego niograniczonego położonych w Grodzisku261.754 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat dla dotychczasowych "Biorących w użyczenie" zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 68/2019 z dnia 08.07.2019 r.197.696 KB
Obwieszczenie Wybory do Izb Rolniczych - Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 166 w Wręczycy Wielkiej634.081 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego położonego w Kalei, gm. Wręczyca Wielka wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego41.671 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2020 rok.286.508 KB
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach237.570 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 91/2019 z dnia 09.09.2019 r. 182.701 KB
Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dla dotychczasowych dzierżawców zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 108/2019 z dnia 07.10.2019 r.216.025 KB
Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka 380.316 KB
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 121/2019 z dnia 06.11.2019 r. 182.996 KB
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego172.056 KB