artykuł nr 1

Załączniki:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2008 do grudnia 2008r55.500 KB
Wynik konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2008 do grudnia 2008r62.534 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w okresie od czerwca 2008 do grudnia 2008 roku54.500 KB
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji27.881 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2009 do grudnia 2009r57.500 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2009 r55.500 KB
Informacja o wyborze oferty że w wyniku przeprowadzonego konkursu, z dnia 05.03.2009r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu226.421 KB
Informacja o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 2009113.416 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w okresie od marca 2010 do grudnia 2010 roku55.500 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2010 do grudnia 201059.000 KB
Informacja o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 201030.000 KB
Informacja o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2010 do grudnia 201030.000 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 201171.500 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 201168.000 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej-2011 rok63.500 KB
OBOWIĄZUJĄCY WZÓR OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO 2011 138.500 KB
Informacja o wyborze oferty 201129.000 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej"26.500 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn."Harcerskie działania ku rodzimej tradycji"609.911 KB
Ogłoszenie o konsultacjach wieloletniego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012- 2014311.500 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wręczyca Wielka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od lutego 2012 do grudnia 201233.500 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wręczyca Wielka w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej223.448 KB
Informacja o wyborze ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wręczyca Wielka86.349 KB
Informacja o wyborze ofert -"Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomosci narodoweji kylturowej" -201227.500 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie od lutego 2013 roku do grudnia 2013 roku163.491 KB
Ogłoszenie o otwartym konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej255.841 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego konkursu, z dnia 20.12.2012r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej51.276 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, z dnia 08.01.2013 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w okresie luty 2013 - grudzień 201342.471 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2014461.901 KB
Ogłoszenie o otwartym konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w 2014r.135.000 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej48.000 KB
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2014 roku161.000 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej49.500 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, z dnia 17.12.2013 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie styczeń 2014 - grudzień 201432.266 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, z dnia 17.01.2014 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w okresie luty 2014 - grudzień 2014 r.24.994 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2015612.861 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w okresie od lutego 2015 do grudnia 2015r75.500 KB
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2015 roku zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej76.000 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej52.500 KB
Informacja o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert z dnia 30.12.2014 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka53.449 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert z dnia 12.01.2015 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w okresie luty 2015 - grudzień 2015 r. 51.366 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2016 z Organizacjami Pozarządowymi712.556 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w okresie od lutego 2016 do grudnia 2016 r77.500 KB
Wzór oferty - konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w okresie od lutego 2016 do grudnia 2016 r89.500 KB
Wzór - wykaz uczestników szkolenia sportowego wraz z harmonogramem zajęć - konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w okresie od lutego 2016 do grudnia 2016 r46.000 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie od luty 2016 roku do grudnia 2016 roku52.500 KB
Ogłoszenie o konsultacjach projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok533.331 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016783.274 KB
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 79.000 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego52.500 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn."Piłka nożna szkolenie młodzieży"644.080 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT - na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego58.446 KB
Zawiadomienie - Mały projekt "Rozgrywki ligowe seniorów"181.646 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2017 z Organizacjami Pozarządowymi587.014 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2017 roku1.030 MB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie luty 2017 roku - grudzień 2017 roku54.000 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 821.208 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn. Projekt na organizację zajęć ogólnorozwojowych z elementami arteterapii i logopedii803.720 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego534.016 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn. "Rozgrywki ligowe seniorów oraz grup młodzieżowych LKS Junior Szarlejka" złożoną przez Ludowy Klub Sportowy Junior Szarlejka z siedzibą ul. Szkolna 1, 42-130 Kalej.780.000 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2017 roku63.689 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego328.836 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn. "Rozgrywki ligowe seniorów oraz grup młodzieżowych LKS Junior Szarlejka" złożoną przez Ludowy Klub Sportowy Junior Szarlejka z siedzibą ul. Szkolna 1, 42-130 Kalej.309.020 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2018 z Organizacjami Pozarządowymi 681.115 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2018 roku191.170 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 201863.845 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018306.070 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego167.291 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 201862.647 KB
Informacja o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego246.635 KB
Zawiadomienie o złożeniu ofert na podstawie art.19a przez Związek Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pt. "Harcerstwo w służbie społeczności lokalnej"190.623 KB
Zawiadomienie o złożeniu ofert na podstawie art.19a przez Związek Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pt. "Harcerskie dzialania -ku rodzimej tradycji""195.894 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2019 z Organizacjami Pozarządowymi403.014 KB