artykuł nr 1

Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie 63.500 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia192.000 KB
Zawiadomienie48.500 KB
Wybór oferty474.021 KB