artykuł nr 1

Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2019/2020