artykuł nr 1

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

p.o. Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich - Janina Warchoł

tel. +48 (34) 317-02-45,
tel: +48 (34) 377-84-29

e-mail:  ewid.lud@wreczyca-wielka.pl 

artykuł nr 2

Zadania Referatu Spraw Obywatelskich

Zadania Referatu Spraw Obywatelskich:

 w zakresie spraw społeczno - administracyjnych
- wydawanie dowodów stwierdzjących tożsamość (dowodów osobistych)
- prowadzenie ewidencji ludności - udzielanie informacji adresowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
- realizowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości

w zakresie realizacji ustawy przeciwpożarowej
- prowadzenie rejestru jednostek Ochodniczych Straży Pożarnych i zakładowych straży pożarnych
- zapewnienie na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów
- zapewnienie jednostkom OSP środków, pomieszczeń i niezbędnego wyposażenia
- nadzór nad ochroną przeciwpożarową w stosunku do własnych jednostek organizacyjnych

w zakresie spraw wojskowych i obrony cywilnej
- organizowanie i prowadzenie rejestracji przedpobowowych oraz poboru,
- opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej,
- przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń, przeprowadzanie okresowych treningów sprawdzających jego funkcjonowanie
- tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej.