artykuł nr 1

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

pełniąca obowiązki inż. Magdalena Kasprzak


tel. +48 (34) 317-02-45,
tel: +48 (34) 377-84-07

e-mail: sekretarz@wreczyca-wielka.pl

artykuł nr 2

Zadania Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa