artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna kadencji 2018-2023

Przewodniczący - Małgorzata Zatyka

Członkowie: Barbara Bogus , Piotr Wydmuch

artykuł nr 2

Komisja Rewizyjna kadencji 2014-2018

Przewodniczący - Paweł Kania

Członkowie: Wiesław Jaszczyk,  Janusz Ogłaza

artykuł nr 3

Komisja Rewizyjna Kadencji 2010-2014

Wiesław Żerdziński– Przewodniczący

Członkowie: Wiesław Jaszczyk, Barbara Markowska

artykuł nr 4

Komisja Rewizyjna

1. Robert Mańczyk– Przewodniczący

Członkowie:Tomasz Szymański ,  Dorota Fiącek