artykuł nr 11

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2010 rok

artykuł nr 12

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2009 rok

artykuł nr 13

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2008 rok

artykuł nr 14

Plan pracy Komisji Budżetowej  na 2007 r został uchwalony przez Radę Gminy Wręczyca Wielka Uchwałą Nr III/29/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r . Treść uchwały http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/upload/200612291443257j2btu4ycsay.doc

artykuł nr 15

Plan pracy

Załącznik Nr 4 do Uchwały do Rady Gminy Nr III/27/02z dnia 30 grudnia 2002 r. PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA na 2003 r------------------------------------------------------------------------------Posiedzenie nr 1Marzec 1. Koszty utrzymania wodociągów i oczyszczalni ścieków za 2002 r. – a wpływy za wodę i ścieki oraz informacja nt. zaległości w opłatach. 2. Analiza ściągalności czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe za 2002 rok. 3. Informacja dot. rodzajów i wysokości udzielanych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla podopiecznych z terenu gminy za 2002 rok.4. Sprawy różne.-----------------------------------------------------------------------------------Posiedzenie nr 2 Kwiecień 1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2002 rok.2. Stanowisko i opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2002 rok.3. Sprawy różne.--------------------------------------------------------------------------------- Posiedzenie nr 3Wrzesień1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.2. Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki i czynsze – za I półrocze 2003 r. 3. Sprawy różne.------------------------------------------------------------------------------- Posiedzenie nr 4Listopad1. Analiza projektu budżetu gminy na 2004 rok.- wnioski Komisji- opinia Komisji o projekcie budżetu2. Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2004 rok.3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok.4. Sprawy różne.-------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Komisji /Wiesław Żerdziński/