artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2023 rok

artykuł nr 2

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2022 rok

obrazek
artykuł nr 3

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2021 rok.

artykuł nr 4

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2020 rok

artykuł nr 5

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2019 rok