artykuł nr 1

W wyborach w dniu 27 października 2002 r. do Rady Gminy Wręczyca Wielka
wybranych zostało 15 radnych.

ANDRZEJ RYŚ - Przewodniczący Rady Gminy

============================================================

- Zbigniew Dworecki - Wiceprzewodniczący Rady

- Włodzimierz Drążek - Wiceprzewodniczacy Rady

============================================================

- Elżbieta Bolingier
- Józef Chłąd
- Jerzy Chrząstek
- Ryszard Francik - Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej
- Robert Kalek
- Władysław Kopacz
- Bogdan Kubat
- Zdzisław Łosik
- Józef Młynek
- Kazimierz Palutek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Marek Prubant
- Wiesław Żerdziński - Przewodniczący Komisji Budżetowej