artykuł nr 1

Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych została rozwiązana w dniu  3 lipca 2007 r Uchwałą Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr VII/77/07, a jej członkowie Uchwałą Nr VII/78/07 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 3 lipca 2007 r poszerzyli w skład osobowy innych komisji.

Dostępne kategorie:
Posiedzenia komisji