artykuł nr 1

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego.

obrazek
artykuł nr 2

Budowa chodnika i drogi wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej w miejsowości Wręczyca Wielka, gmina Wręczyca Wielka

obrazek
artykuł nr 3

Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

obrazek
artykuł nr 4

Posadowienie naziemnego zbiornika paliwowego w miejsowości Grodzisko

obrazek
artykuł nr 5

Rozbudowan istniejącej ubojni drobiu w miejsowości Borowe

obrazek