artykuł nr 1

Teksty Zarządzeń Wójta Gminy 2015 r

obrazek
Załączniki:
Zarządzenie Nr 1/2015 216 KB
Zarządzenie Nr 2/2015 227 KB
Zarządzenie Nr 3/2015 307 KB
Zarządzenie Nr 4/2015 126 KB
Zarządzenie Nr 5/2015 26 KB
Zarządzenie Nr 6/2015 76 KB
Zarządzenie Nr 7/2015 50 KB
Zarządzenie Nr 8/2015 74 KB
Zarządzenie Nr 9/2015 29 KB
Zarządzenie Nr 10/2015 227 KB
Zarządzenie Nr 11/2015 342 KB
Zarządzenie Nr 12/2015 307 KB
Zarządzenie Nr 13/2015 79 KB
Zarządzenie Nr 14/2015 228 KB
Zarządzenie Nr 15/2015 226 KB
Zarządzenie Nr 16/2015 MB
Zarządzenie Nr 17/2015 132 KB
Zarządzenie Nr 18/2015 132 KB
Zarządzenie Nr 19/2015 26 KB
Zarządzenie Nr 20/2015 28 KB
Zarządzenie Nr 21/2015 341 KB
Zarządzenie Nr 22/2015 227 KB
Zarządzenie Nr 23/2015 308 KB
Zarządzenie Nr 24/2015 340 KB
Zarządzenie Nr 25/2015 306 KB
Zarządzenie Nr 26/2015 227 KB
Zarządzenie Nr 27/2015 MB
Zarządzenie Nr 28/2015 347 KB
Zarządzenie Nr 29/2015 147 KB
Zarządzenie Nr 30/2015 230 KB
Zarządzenie Nr 31/2015 339 KB
Zarządzenie Nr 32/2015 333 KB
Zarządzenie Nr 33/2015 33 KB
Zarządzenie Nr 34/2015 413 KB
Zarządzenie Nr 35/2015 234 KB
Zarządzenie Nr 36/2015 141 KB
Zarządzenie Nr 37/2015 72 KB
Zarządzenie Nr 38/2015 69 KB
Zarządzenie Nr 39/2015 27 KB
Zarządzenie Nr 40/2015 233 KB
Zarządzenie Nr 41/2015 27 KB
Zarządzenie Nr 42/2015 27 KB
Zarządzenie Nr 43/2015 MB
Zarządzenie Nr 44/2015 381 KB
Zarządzenie Nr 45/2015 373 KB
Zarządzenie Nr 46/2015 233 KB
Zarządzenie Nr 47/2015 147 KB
Zarządzenie Nr 48/2015 57 KB
Zarządzenie Nr 49/2015 374 KB
Zarządzenie Nr 50/2015 236 KB
Zarządzenie Nr 51/2015 239 KB
Zarządzenie Nr 52/2015 371 KB
Zarządzenie Nr 53/2015 259 KB
Zarządzenie Nr 54/2015 211 KB
Zarządzenie Nr 55/2015 373 KB
Zarządzenie Nr 56/2015 156 KB
Zarządzenie Nr 57/2015 373 KB
Zarządzenie Nr 58/2015 69 KB
Zarządzenie Nr 59/2015 366 KB
Zarządzenie Nr 60/2015 181 KB
Zarządzenie Nr 61/2015 280 KB
Zarządzenie Nr 62/2015 234 KB
Zarządzenie Nr 63/2015 234 KB
Zarządzenie Nr 64/2015 28 KB
Zarządzenie Nr 65/2015 233 KB
Zarządzenie Nr 66/2015 372 KB
Zarządzenie Nr 67/2015 255 KB
Zarządzenie Nr 68/2015 56 KB
Zarządzenie Nr 69/2015 237 KB
Zarządzenie Nr 70/2015 255 KB
Zarządzenie Nr 71/2015 153 KB
Zarządzenie Nr 72/2015 240 KB
Zarządzenie Nr 73/2015 397 KB
Zarządzenie Nr 74/2015 44 KB
Zarządzenie Nr 75/2015 231 KB
Zarządzenie Nr 76/2015 377 KB
Zarządzenie Nr 77/2015 255 KB
Zarządzenie Nr 78/2015 243 KB
Zarządzenie Nr 79/2015 156 KB
Zarządzenie Nr 80/2015 425 KB
Zarządzenie Nr 81/2015 256 KB
Zarządzenie Nr 82/2015 358 KB
Zarządzenie Nr 83/2015 144 KB
Zarządzenie Nr 84/2015 28 KB
Zarządzenie Nr 85/2015 337 KB
Zarządzenie Nr 86/2015 142 KB
Zarządzenie Nr 87/2015 233 KB
Zarządzenie Nr 88/2015 378 KB
Zarządzenie Nr 89/2015 205 KB
Zarządzenie Nr 90/2015 43 KB
Zarządzenie Nr 91/2015 385 KB
Zarządzenie Nr 92/2015 256 KB
Zarządzenie Nr 93/2015 MB
Zarządzenie Nr 94/2015 697 KB
Zarządzenie Nr 95/2015 242 KB
Zarządzenie Nr 96/2015 63 KB
Zarządzenie Nr 97/2015 16 KB
Zarządzenie Nr 98/2015 384 KB
Zarządzenie Nr 99/2015 30 KB
Zarządzenie Nr 100/2015 373 KB
Zarządzenie Nr 101/2015 232 KB
Zarządzenie Nr 102/2015 256 KB
Zarządzenie Nr 103/2015 61 KB
Zarządzenie Nr 104/2015 27 KB
Zarządzenie Nr 105/2015 135 KB
Zarządzenie Nr 106/2015 244 KB
Zarządzenie Nr 107/2015 33 KB
Zarządzenie Nr 108/2015 63 KB
Zarządzenie Nr 109/2015 374 KB
Zarządzenie Nr 110/2015 386 KB
Zarządzenie Nr 111/2015 233 KB
Zarządzenie Nr 112/2015 30 KB
Zarządzenie Nr 114/2015 148 KB
Zarządzenie Nr 115/2015 231 KB
Zarządzenie Nr 118/2015 236 KB
Zarządzenie Nr 119/2015 69 KB
Zarządzenie Nr 120/2015 437 KB
Zarządzenie Nr 121/2015 235 KB
Zarządzenie Nr 122/2015 27 KB
Zarządzenie Nr 123/2015 236 KB
Zarządzenie Nr 124/2015 376 KB
Zarządzenie Nr 125/2015 427 KB
Zarządzenie Nr 126/2015 237 KB
Zarządzenie Nr 127/2015 350 KB
Zarządzenie Nr 128/2015 231 KB
Zarządzenie Nr 129/2015 427 KB
Zarządzenie Nr 130/2015 258 KB
Zarządzenie Nr 131/2015 146 KB
Zarządzenie Nr 132/2015 428 KB
Zarządzenie Nr 133/2015 255 KB
Zarządzenie Nr 134/2015 38 KB
Zarządzenie Nr 135/2015 220 KB
Zarządzenie Nr 136/2015 252 KB
Zarządzenie Nr 137/2015 29 KB
Zarządzenie Nr 138/2015 235 KB
Zarządzenie Nr 139/2015 455 KB
Zarządzenie Nr 140/2015 948 KB
Zarządzenie Nr 141/2015 32 KB
Zarządzenie Nr 142/2015 234 KB
Zarządzenie Nr 143/2015 233 KB
Zarządzenie Nr 144/2015 41 KB
Zarządzenie Nr 145/2015 390 KB
Zarządzenie Nr 146/2015 253 KB
Zarządzenie Nr 147/2015 365 KB
Zarządzenie Nr 148/2015 256 KB
Zarządzenie Nr 149/2015 31 KB
Zarządzenie Nr 150/2015 236 KB
Zarządzenie Nr 151/2015 380 KB
Zarządzenie Nr 152/2015 238 KB
Zarządzenie Nr 153/2015 258 KB
Zarządzenie Nr 155/2015 29 KB
Zarządzenie Nr 157/2015 29 KB
Zarządzenie Nr 159/2015 78 KB
Zarządzenie Nr 163/2015 237 KB
Zarządzenie Nr 164/2015 246 KB
Zarządzenie Nr 165/2015 257 KB
artykuł nr 2

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2015 r