artykuł nr 1

Zakończenie prac komisji

Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakończyła prace zgodnie z § 3 uchwały Nr XV/143/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 17 czerwca 2016 r.