artykuł nr 1

Wnioski radnych w kadencji 2018-2024

- zgłoszone na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku - zobacz pkt 11 Protokołu Nr III/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 26 lutego 2019 roku - zobacz pkt 14 Protokołu Nr IV/19
z dnia 26 lutego 2019 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 28 marca 2019 roku - zobacz pkt 13 Protokołu Nr V/19
z dnia 28 marca 2019 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 30 kwietnia 2019 roku - zobacz pkt 10 Protokołu Nr VI/19
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 28 czerwca 2019 roku - zobacz pkt 10 Protokołu Nr VIII/19
z dnia 28 czerwca 2019 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 27 września 2019 roku - zobacz pkt 10 Protokołu Nr XI/19
z dnia 27 września 2019 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 25 października 2019 roku - zobacz pkt 10 Protokołu Nr XII/19
z dnia 25 października 2019 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 19 listopada 2019 roku - zobacz pkt 11 Protokołu Nr XIII/19
z dnia 19 listopada 2019 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 28 lutego 2020 roku - zobacz pkt 12 Protokołu Nr XVI/20
z dnia 28 lutego 2020 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 29 maja 2020 roku - zobacz pkt 10 Protokołu Nr XVII/20
z dnia 29 maja 2020 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 26 czerwca 2020 roku – zobacz pkt 8 Protokołu Nr XVIII/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 29 września 2020 roku – zobacz pkt 8 Protokołu Nr XXI/20 z dnia 29 września 2020 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 27 listopada 2020 roku – zobacz pkt 8 Protokołu Nr XXII/20 z dnia 27 listopada 2020 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku – zobacz pkt 8 Protokołu Nr XXIII/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 23 lutego 2021 roku – zobacz pkt 10 Protokołu Nr XXV/21 z dnia 23 lutego 2021 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 27 kwietnia 2021 roku – zobacz pkt 8 Protokołu Nr XXVII/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 25 czerwca 2021 roku – zobacz pkt 8 Protokołu Nr XXVIII/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 28 września 2021 roku – zobacz pkt 8 Protokołu Nr XXXI/21 z dnia 28 września 2021 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 26 listopada 2021 roku – zobacz pkt 9 Protokołu Nr XXXIV/21 z dnia 26 listopada 2021 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 28 grudnia 2021 roku – zobacz pkt 8 Protokołu Nr XXXV/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 24 lutego 2022 roku – zobacz pkt 10 Protokołu Nr XXXVII/22 z dnia 24 lutego 2022 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 29 marca 2022 roku – zobacz pkt 5 Protokołu Nr XXXVIII/22 z dnia 29 marca 2022 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 28 kwietnia 2022 roku – zobacz pkt 8 Protokołu Nr XL/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

- zgłoszone na sesji w dniu 29 czerwca 2022 roku – zobacz pkt 8 Protokołu Nr XLI/22 z dnia 29 czerwca 2022 r.

zgłoszone na sesji w dniu 27 września 2022 roku - zobacz pkt 8 Protokołu Nr XLII/22 z dnia 27 września 2022 r.

zgłoszone na sesji w dnia 29 listopada 2022 roku - zobacz pkt 9 Protokołu Nr XLV/22 z dnia 29 listopada 2022 r.

zgłoszone na sesji w dniu 28 grudnia 2022 roku - zobacz pkt 8 Protokołu Nr XLVII/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.

zgłoszenie na sesji w dniu 28 lutego 2023 roku - zobacz pkt 10 Protokołu Nr XLIX/23 z dnia 28 lutego 2023 r.

zgłoszone na sesji w dniu 30 marca 2023 roku - zobacz pkt 10 Protokołu Nr L/23 z dnia 30 marca 2023 r.

zgłoszone na sesji w dniu 27 kwietnia 2023 r. - zobacz pkt. 9 Protokołu Nr LI/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zgłoszone na sesji w dniu 23 czerwca 2023 r. - zobacz pkt. 8 Protokołu Nr LIII/23 z dnia 23 czerwca 2023 r.

zgłoszone na sesji w dniu_28_września_2023_r. -zobacz pkt. 4 Protokołu Nr LVI/23 z dnia 28 września 2023 r.

zgłoszone na sesji w dniu 29 listopada 2023 r. - zobacz pkt. 6 Protokołu Nr LIX/23 z dnia 29 listopada 2023 r.

zgłoszone na sesji w dniu 29 lutego 2024 r. - zobacz pkt. 6 Protokołu Nr LXII/24 z dnia 29 lutego 2024 r.