artykuł nr 1

Kontakt z radnymi Rady Gminy

Obsługa Rady Gminy Urząd Gminy 42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 pok. nr 13
tel. (034) 317-02-45, 317-02-27 - wew. 113, tel. bezpośredni (34) 377-84-13 fax 317 02 15

Przewodniczący Rady Gminy
Pan Marek Prubant
przewodniczacy@wreczyca-wielka.pl