artykuł nr 1

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy - Artur Klorek

email: przewodniczacy@wreczyca-wielka.pl

pełni dyżur w każdy piątek w godzinach 7 30- 8 30w pokoju nr 15 Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, tel. (034) 3170-245 wew. 115