artykuł nr 1

Podatki i opłaty lokalne na 2005 r.

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących na rok 2005 określona jest w uchwałach nr XIV/136/04, XI/137/04 i XIV/138/04 dostępnych w dziale Prawo Lokalne -> Uchwały -> Rok 2004