artykuł nr 1

Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu

Załączniki:
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 27 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem 21 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku 84 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 85 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 31 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem 24 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku 27 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 27 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 24 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 28 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku 26 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 64 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 56 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 75 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Wręczyca Wielka 53 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wręczyca Wielka za I półrocze 2017 roku 22 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 24 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Wręczyca Wielka 42 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 57 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 53 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku 33 KB
Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 110 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 57 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2027 70 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2027 39 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 29 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku 48 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 47 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2027 44 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 43 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 roku Gminy Wręczyca Wielka 43 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku 54 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 42 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017. MB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 925 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Wręczyca Wielka 620 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku 45 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 30 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2027 74 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 67 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku 30 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 80 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2027 52 KB
Opinia o przedłozonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 41 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku 49 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.805.568,40 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Wręczyca Wielka 60 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 137 KB
Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 160 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 96 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 56 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.204.082,65 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Wręczyca Wielka 43 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok z uzasadnieniem i materiałemi informacyjnymi 48 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku 218 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. 163 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.454.644,04 zł, przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Gminy Wręczyca Wielka 118 KB
Opinia o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonania budżetów w następnych latach. 168 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i uzasadnieniem. 175 KB
Opinia budżet na 2008 r. 271 KB