artykuł nr 1

Sprawozdania za okres od początku roku 2009 do dnia 31 grudnia

Załączniki:
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 407 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego MB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego MB
Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 441 KB
Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 441 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego MB
Rb-27S Korekta Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego MB
Rb-ST Sorawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego 125 KB
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 160 KB
Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 191 KB
Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 180 KB
Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 192 KB
Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 192 KB
Rb-33 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej 284 KB
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń MB
Rb-UZ Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 545 KB
Rb-UN Sprawozdanie uzupełniające o stanie należności 212 KB
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 177 KB
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 629 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego MB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego MB
artykuł nr 2

Sprawozdania za okres od początku roku 2009 do dnia 30 września

artykuł nr 3

Sprawozdania za okres od początku roku 2009 do dnia 30 czerwiec

artykuł nr 4

Sprawozdania za okres od początku roku 2009 do dnia 31 marca